Warmtepomp

Algemene info


Wie momenteel een huis bouwt of renoveert, kent de vraag naar de optimale verwarming het allergrootste belang toe. Steeds vaker kiest men voor een warmtepomp. Om een goede reden: momenteel is er geen verwarmingstechniek, die het wat betreft energie-efficiëntie, economisch rendement en milieuvriendelijkheid kan opnemen tegen de warmtepomp.

De economisch beste oplossing
Terwijl toenemende olie- en gasprijzen het verwarmen met fossiele brandstoffen jaar op jaar duurder maken, produceren warmtepompen verwarmingswarmte grotendeels uit gratis energie uit de omgeving. Een vergelijking tussen de bedrijfskosten valt daarom duidelijk in het voordeel van de warmtepomp uit. De investeringskosten verdient u binnen een aantal jaren automatisch terug door de enorme besparingen op de bedrijfskosten

Het milieu sparen
Ook op het punt milieuvriendelijkheid spreekt alles voor de warmtepomp. Bij deze techniek wordt de verwarmingswarmte niet geproduceerd door een verbrandingsproces en daarom treden er ook geenemissies van schadelijke stoffen op. Er komt met name geen CO2 vrij, een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de aardatmosfeer.

Voordelen van de warmtepomp in 1 oogopslag


Een principe, drie energiebronnen
Warmepompen ontsluiten de in de omgeving opgeslagen energie en produceren daaruit verwarmingswarmte. Volgens dit principe laten lucht, de bodem en grond- en oppervlaktewater zich gebruiken als gratis energiebron. Warmtepompen onderscheiden zich door de volgende voordelen:

Hoog financieel rendement
De bedrijfskosten van warmtepompen liggen duidelijk lager dan die van conventionele verwarmingssystemen.

Onafhankelijkheid
Dankzij de energie-efficiëntie verhoogt de warmtepomp de onafhankelijkheid van economisch en politiek geïnitieerde energieprijsschommelingen en met name van olie en gas.

Milieuontlasting
Warmtepompen leveren een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2-emissies.

Duurzaam
De zon vernieuwt de in de aarde, lucht en water opgeslagen energie continu en is ook voor toekomstige generaties ter beschikking.

Bruikbare omgevingsenergie staat overal ter beschikking

Buitenlucht
Warmteterugwinning uit uitlaatgassen en afvalwarmte
Aardwarmtecollectoren
Aardwarmtesonden
Oppervlaktewater
Grondwater