FAQ

Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Jazeker. Zonnepanelen zijn nog steeds een rendabele en veilige investering. Daarenboven is de aankoopprijs van de panelen met 65% gedaald ten opzichte van 2010.

Dus zelfs met het wegvallen van de overheidssteun is het een investering die zichzelf in de loop der jaren terugbetaald. Over hoeveel jaren dat precies gaat zal uw installateur u op voorhand kunnen vertellen.

Is mijn dak wel geschikt voor zonnepanelen?

Op de website van de Vlaamse overheid over energiesparen kan je al eens gaan kijken of jouw huis werd geanalyseerd en welke score er werd toegekend. Daar werd namelijk de oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek van meer dan 2,5 miljoen daken in Vlaanderen bepaald. Voor gebouwen met een goede score wordt alvast een idee gegeven van wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak zouden kosten en wat ze kunnen opbrengen.

Heb ik een vergunning nodig?

Meestal is er geen bouwvergunning nodig, maar er wordt steeds aangeraden om u toch te informeren bij het gemeentebestuur. Er zijn wel andere voorwaarden, zoals een goede dakisolatie, een keuring door een erkend controleorganisme en aanmelding bij de netbeheerder als je je zonnepanelen wenst aan te sluiten op het electriciteitsnet.
Kryptonite zorgt zoveel mogelijk voor de administratieve kant van de installaties zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

Wat als er meer stroom opgewekt wordt dan ik verbruik?

Als er meer zonnepanelen op je dak kunnen dan je eigenlijk nodig hebt om aan de energiebehoeften van je gezin te voldoen, kan je ervoor kiezen om een prosument te worden. Een prosument is een energieconsument die ook energie produceert. Het overschot aan energie wordt op dat moment in het distributienet geïnjecteerd en de elektriciteitsmeter draait terug.
Maar: opgelet! Alle netgebruikers betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, op basis van de hoeveelheid elektriciteit die ze afnemen. Maar bij prosumenten die beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter, wordt de geïnjecteerde stroom in mindering gebracht van de afgenomen stroom. Zij betalen dan ook geen netvergoeding op basis van hun werkelijke afname.
Hiervoor werd het prosumententarief in leven geroepen om die onrechtvaardigheid weg te werken. Dit bedrag wordt bepaald op basis van het kVA (kilovoltampère) geïnstalleerd vermogen van je omvormer en gefactureerd op jaarbasis.

Info / Offerte

Wil je zelf ook weten hoe je in de toekomst kan besparen op energiekosten? Wil je een offerte voor zonnepanelen?

Contacteer ons dan voor meer informatie of een afspraak voor een opmeting.